Dzień: 15 lutego 2022

Co ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC?

W skład ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC. Właściciele samochodów, na  których nałożono taką konieczność, zazwyczaj szukają najtańszej opcji spośród ofert przedstawianych przez różnorodne towarzystwa ubezpieczeniowe. One z kolei, zanim zaproponują swoją stawkę, bacznie przyglądają się klientowi pod wieloma aspektami. Chociaż każdy z nich ma możliwość promowania innych czynników, to są i takie, które zawsze brane są pod uwagę. Co więc ma większy, a co mniejszy wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Parametry samochodu

Jednym z elementów, który jest brany pod uwagę przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, a zarazem jest fundamentem wyliczenia składki to parametry samochodu. Wśród nich można wyróżnić:

  • Marka samochodu;
  • Model samochodu;
  • Rok produkcji;
  • Rodzaj paliwa;
  • Pojemność silnika.

Każdy zakład ubezpieczeniowy premiuje różne marki samochodów, które są przez nich pożądanym przedmiotem ubezpieczenia komunikacyjne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/). Wymienione elementy szczególnie ważne są w połączeniu z wiekiem kierowcy. Przykład: jeżeli młody kierowca, czyli osoba do 26 roku życia, kupi samochód marki BMW o pojemności około 3.0, zapłaci składkę dużo większą, niż osoba w takim samym wieku, która zdecydowała się na markę Renault z pojemnością silnika 1.2.

Informacje o właścicielu samochodu

Drugą równie ważną kategorią w ustalaniu stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC są dane dotyczące właściciela samochodu. Kluczowym punktem jest podanie nr pesel, dzięki któremu ustalany jest wiek kierowcy. Młodzi kierowcy w podobny sposób definiowani są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż wiek kierowcy jest tematem elastycznym. Przyjmuje się więc, że młody kierowca to osoba, która nie ukończyła 26 lat (chociaż np. Link 4 przyjmuje nieukończenie 24 roku życia) lub posiada prawo jazdy przez okres krótszy niż 3 lata.

Dodatkowo brane są tutaj pod uwagę szkody. Jeżeli w ostatnim roku polisowym byliśmy sprawcami wypadku czy kolizji, stawka z pewnością będzie wyższa. Historia ta jest weryfikowana co do zasady przez 6 ostatnich lat. Jednak z roku na rok szkoda ta ma mniejsze znaczenie.

Dane dotyczące właściciela samochodu to także informacje o miejscu jego zamieszkania. Punkt ten także jest brany pod uwagę. Porównując ceny proponowanej opłaty, można zauważyć znaczące różnice w propozycjach dla osób mieszkających w dużych miastach i tych, którzy podają adres z okolicznych, mniejszych miejscowości (wsi).

Towarzystwa ubezpieczeniowe w podobny sposób podchodzą do tematu wyliczania wysokości składki. Różnice są niewielkie i zazwyczaj dotyczą ulg, które mogą być zastosowane. Przykładem może być Link 4, który honoruje Kartę Dużej Rodziny. Co więc ostatecznie jest brane pod uwagę, zależy od indywidualnych ustaleń ubezpieczyciela i tego, czy pojazd, który chcemy ubezpieczyć, znajduje się w kręgu tych preferowanych.