Marcin

Komunikacyjne ubezpieczenie Autocasco – przydatne informacje

Autocasco zaliczane jest do grupy komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych, których szczegółowe warunki zawarcia i zakresu ochrony regulowane są przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). W zależności więc od wybranego zakładu, co będzie wchodzić w skład oferty, musimy sprawdzić indywidualnie ubezpieczenia komunikacyjne (superpolisa.pl).

Zakres ochrony w Autocasco

Autocasco ma za zadanie chronić posiadaczy pojazdów przed poniesieniem wysokich kosztów w związku z częściową lub całkowitą szkodą swojego pojazdu. Co do zasady może to nastąpić w przypadku:

 • Kolizji z innym pojazdem (w przypadku gdy to my jesteśmy sprawcą lub nie jesteśmy w stanie ustalić jego osoby);
 • Uszkodzenia samochodu w wyniku działania sił przyrody, np. grad;
 • Aktów wandalizmu; 
 • Kradzieży samochodu lub poszczególnych jego części, np. alufelg.

Co dokładnie wchodzi w zakresie ochrony, ustalane jest indywidualnie przez dane towarzystwo. Przed ostatecznym wyborem ważne jest zapoznanie się jaką ochronę otrzymujemy w pakiecie i w razie szkody, z jakiego powodu możemy dochodzić wypłaty odszkodowania.

Dodatkowe warianty w umowie AC

W ofercie towarzystwa dotyczącej umowy AC mogą znaleźć się dodatkowe punkty, które wpływają na wysokość składki. Zalicza się do nich:

 • metoda naprawy samochodu: w każdym towarzystwie mamy przynajmniej dwie główne możliwości naprawy, albo w autoryzowanym serwisie, albo w warsztacie partnerskim. Opcja ASO jest opcją najdroższą. W tym wariancie mamy możliwość oddania uszkodzonego samochodu do serwisu (po wcześniejszym zgłoszeniu szkody do towarzystwa) i tak naprawdę nie interesuje nas już forma rozliczenia, ponieważ kwestie te załatwiane są już bezpośrednio na linii ASO — Towarzystwo ubezpieczeniowe. Z kolei w innych przypadkach, co do zasady zakłady ubezpieczeniowe na swoich stronach internetowych, w specjalnych zakładkach publikują aktualną listę warsztatów, do których w przypadku tej opcji jest możliwość oddania samochodu. Warto zapoznać się z nią przed podpisaniem umowy;
 • amortyzacja części/brak amortyzacji części: dotyczy kwestii zużywania się określonych elementów pojazdu. Lepszą opcją dla właściciela jest jej brak, ponieważ w razie wystąpienia szkody nie jest jeszcze dodatkowo potrącony odpowiedni procent;
 • udział własny: nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma w swojej ofercie możliwość zastosowania udziału własnego, a tym samym obniżenia składki. W przypadku wyboru takiej opcji wysokość przyznanego odszkodowania będzie pomniejszona o kwotę, którą jesteśmy zobowiązani pokryć z własnych pieniędzy.

W umowie ubezpieczenia AC powinna być zawarta jeszcze informacja o franczyzie integralnej, Oznacza to kwotę, od której jest wypłacane odszkodowania za uszkodzenie pojazdu. Przykład: Jan Kowalski jest sprawcą kolizji z innym pojazdem, Rzeczoznawca wycenia naprawę jego samochodu na kwotę 900 zł, ale towarzystwo w umowie zawarło informację o franczyzie integralnej 1 000 zł. Odszkodowanie z tytułu AC zatem nie przysługuje. Byłoby to dopiero możliwe jeżeli kwota naprawy przekroczyłaby 1 000 zł.

Każde towarzystwo ustala swoje własne zasady w przypadku autocasco. Chociaż większość z nich pokrywa się, to jednak są elementy wyróżniające je na tle konkurencji. Jeżeli mamy wątpliwości co do zakresu, należy zapoznać się z OWU, które zawsze dostępne jest na odpowiedniej stronie internetowej.

 

Ochrona utraty zniżki w ubezpieczeniu komunikacyjnym

Posiadanie wszystkich możliwych zniżek do ubezpieczenia obowiązkowego OC powoduje obawę przed ich utratą. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyły możliwość dokupienia do podstawowego ubezpieczenia komunikacyjne dodatkowe ubezpieczenia — ochrony zniżek.

Co to ochrona zniżek i na czym polega?

Ochrona zniżek inaczej nazywana jest gwarancją zachowania uzyskanych zniżek. Jeżeli posiadasz samochód i go ubezpieczasz, to z każdym rokiem otrzymujesz dodatkowe 10% zniżek, dzięki czemu po 6 latach zdobywasz pełną ich wysokość – 60%. Każda spowodowana szkoda powoduje ich częściową utratę, a jeżeli liczba kolizji z naszej winy będzie znacząca, towarzystwa zastosują zwyżkę w składce.

Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie ochrony zniżek sprzedawane jest wraz z polisą OC, chociaż oferta poszerzona została również o możliwość taką w przypadku AC. Dzięki wykupieniu tej opcji wypracowane zniżki nawet w przypadku szkody w ostatnim roku ubezpieczeniowym zostaną zachowane. Zanim jednak podejmiesz decyzję o zakupie tego dodatkowego ubezpieczenia, sprawdź warunki umowy. Większość towarzystw gwarantuje ochronę w przypadku tylko jednej szkody. Z kolei niektóre z nich posiadają limit kwotowy, do którego będzie owa ochrona gwarantowana.

Ważne jest, że dodatkowe ubezpieczenie ochrony zniżek dotyczy tylko towarzystwa, w którym mamy ubezpieczony samochód. Jeżeli więc z różnych względów będziemy chcieli przenieść ochronę OC do innego towarzystwa, a wystąpiła szkoda dodatkowe ubezpieczenie ochrony zniżek, nie będzie miało zastosowania. Dodatkowo należy zauważyć, że nie koniecznie tam, gdzie mamy wykupioną tę opcję, oferta będzie najkorzystniejsza na rynku.

Gdy bardzo nam zależy, aby wykupić to ubezpieczenie, należy szukać towarzystw, które taką możliwość mają w swojej ofercie, bowiem nie w każdym towarzystwie jest ona dostępna.

Zakres ochrony zniżek w wybranych towarzystwach


Cena dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego — ubezpieczenia ochrony zniżek nie przekracza kwoty kilkudziesięciu złotych. Zanim jednak zdecydujemy się na wykupienie takiej opcji, warto zapoznać się z oferowanymi przez towarzystwo warunkami, aby w razie wystąpienia szkody nie było rozczarowania zawartą umową. Tak więc m.in.:

 • Warta: gwarancja utrzymania zniżek podzielona jest na 2 warianty, w których: nowy klient ma taką ochronę, jeśli spowoduje szkodę do 5 tys. zł, a stały klient: bez limitu, jeżeli w ostatnim roku ubezpieczeniowym nie spowodował wypadku;
 • Ergo Hestia: ochrona tylko w przypadku 1 szkody, nie ma wskazania kwotowego; kto może skorzystać z oferty wyróżnione jest w OWU;
 • Uniqa: ochrona tylko w przypadku 1 szkody. Może ją wykupić każdy, kto decyduje się do zawarcia obowiązkowego OC w tej firmie.

Lista towarzystw oferujących to dodatkowe ubezpieczenie jest dłuższa, niż tylko te 3 wyróżnione. Jeżeli więc zdecydujemy się na jego zakup, warto sprawdzić lub zapytać agenta ubezpieczeniowego, w jakim jeszcze jest możliwość jego zawarcia.

 

 

Co ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC?

W skład ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC. Właściciele samochodów, na  których nałożono taką konieczność, zazwyczaj szukają najtańszej opcji spośród ofert przedstawianych przez różnorodne towarzystwa ubezpieczeniowe. One z kolei, zanim zaproponują swoją stawkę, bacznie przyglądają się klientowi pod wieloma aspektami. Chociaż każdy z nich ma możliwość promowania innych czynników, to są i takie, które zawsze brane są pod uwagę. Co więc ma większy, a co mniejszy wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Parametry samochodu

Jednym z elementów, który jest brany pod uwagę przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, a zarazem jest fundamentem wyliczenia składki to parametry samochodu. Wśród nich można wyróżnić:

 • Marka samochodu;
 • Model samochodu;
 • Rok produkcji;
 • Rodzaj paliwa;
 • Pojemność silnika.

Każdy zakład ubezpieczeniowy premiuje różne marki samochodów, które są przez nich pożądanym przedmiotem ubezpieczenia komunikacyjne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/). Wymienione elementy szczególnie ważne są w połączeniu z wiekiem kierowcy. Przykład: jeżeli młody kierowca, czyli osoba do 26 roku życia, kupi samochód marki BMW o pojemności około 3.0, zapłaci składkę dużo większą, niż osoba w takim samym wieku, która zdecydowała się na markę Renault z pojemnością silnika 1.2.

Informacje o właścicielu samochodu

Drugą równie ważną kategorią w ustalaniu stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC są dane dotyczące właściciela samochodu. Kluczowym punktem jest podanie nr pesel, dzięki któremu ustalany jest wiek kierowcy. Młodzi kierowcy w podobny sposób definiowani są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż wiek kierowcy jest tematem elastycznym. Przyjmuje się więc, że młody kierowca to osoba, która nie ukończyła 26 lat (chociaż np. Link 4 przyjmuje nieukończenie 24 roku życia) lub posiada prawo jazdy przez okres krótszy niż 3 lata.

Dodatkowo brane są tutaj pod uwagę szkody. Jeżeli w ostatnim roku polisowym byliśmy sprawcami wypadku czy kolizji, stawka z pewnością będzie wyższa. Historia ta jest weryfikowana co do zasady przez 6 ostatnich lat. Jednak z roku na rok szkoda ta ma mniejsze znaczenie.

Dane dotyczące właściciela samochodu to także informacje o miejscu jego zamieszkania. Punkt ten także jest brany pod uwagę. Porównując ceny proponowanej opłaty, można zauważyć znaczące różnice w propozycjach dla osób mieszkających w dużych miastach i tych, którzy podają adres z okolicznych, mniejszych miejscowości (wsi).

Towarzystwa ubezpieczeniowe w podobny sposób podchodzą do tematu wyliczania wysokości składki. Różnice są niewielkie i zazwyczaj dotyczą ulg, które mogą być zastosowane. Przykładem może być Link 4, który honoruje Kartę Dużej Rodziny. Co więc ostatecznie jest brane pod uwagę, zależy od indywidualnych ustaleń ubezpieczyciela i tego, czy pojazd, który chcemy ubezpieczyć, znajduje się w kręgu tych preferowanych.