umowa AC

Komunikacyjne ubezpieczenie Autocasco – przydatne informacje

Autocasco zaliczane jest do grupy komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych, których szczegółowe warunki zawarcia i zakresu ochrony regulowane są przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). W zależności więc od wybranego zakładu, co będzie wchodzić w skład oferty, musimy sprawdzić indywidualnie ubezpieczenia komunikacyjne (superpolisa.pl).

Zakres ochrony w Autocasco

Autocasco ma za zadanie chronić posiadaczy pojazdów przed poniesieniem wysokich kosztów w związku z częściową lub całkowitą szkodą swojego pojazdu. Co do zasady może to nastąpić w przypadku:

  • Kolizji z innym pojazdem (w przypadku gdy to my jesteśmy sprawcą lub nie jesteśmy w stanie ustalić jego osoby);
  • Uszkodzenia samochodu w wyniku działania sił przyrody, np. grad;
  • Aktów wandalizmu; 
  • Kradzieży samochodu lub poszczególnych jego części, np. alufelg.

Co dokładnie wchodzi w zakresie ochrony, ustalane jest indywidualnie przez dane towarzystwo. Przed ostatecznym wyborem ważne jest zapoznanie się jaką ochronę otrzymujemy w pakiecie i w razie szkody, z jakiego powodu możemy dochodzić wypłaty odszkodowania.

Dodatkowe warianty w umowie AC

W ofercie towarzystwa dotyczącej umowy AC mogą znaleźć się dodatkowe punkty, które wpływają na wysokość składki. Zalicza się do nich:

  • metoda naprawy samochodu: w każdym towarzystwie mamy przynajmniej dwie główne możliwości naprawy, albo w autoryzowanym serwisie, albo w warsztacie partnerskim. Opcja ASO jest opcją najdroższą. W tym wariancie mamy możliwość oddania uszkodzonego samochodu do serwisu (po wcześniejszym zgłoszeniu szkody do towarzystwa) i tak naprawdę nie interesuje nas już forma rozliczenia, ponieważ kwestie te załatwiane są już bezpośrednio na linii ASO — Towarzystwo ubezpieczeniowe. Z kolei w innych przypadkach, co do zasady zakłady ubezpieczeniowe na swoich stronach internetowych, w specjalnych zakładkach publikują aktualną listę warsztatów, do których w przypadku tej opcji jest możliwość oddania samochodu. Warto zapoznać się z nią przed podpisaniem umowy;
  • amortyzacja części/brak amortyzacji części: dotyczy kwestii zużywania się określonych elementów pojazdu. Lepszą opcją dla właściciela jest jej brak, ponieważ w razie wystąpienia szkody nie jest jeszcze dodatkowo potrącony odpowiedni procent;
  • udział własny: nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma w swojej ofercie możliwość zastosowania udziału własnego, a tym samym obniżenia składki. W przypadku wyboru takiej opcji wysokość przyznanego odszkodowania będzie pomniejszona o kwotę, którą jesteśmy zobowiązani pokryć z własnych pieniędzy.

W umowie ubezpieczenia AC powinna być zawarta jeszcze informacja o franczyzie integralnej, Oznacza to kwotę, od której jest wypłacane odszkodowania za uszkodzenie pojazdu. Przykład: Jan Kowalski jest sprawcą kolizji z innym pojazdem, Rzeczoznawca wycenia naprawę jego samochodu na kwotę 900 zł, ale towarzystwo w umowie zawarło informację o franczyzie integralnej 1 000 zł. Odszkodowanie z tytułu AC zatem nie przysługuje. Byłoby to dopiero możliwe jeżeli kwota naprawy przekroczyłaby 1 000 zł.

Każde towarzystwo ustala swoje własne zasady w przypadku autocasco. Chociaż większość z nich pokrywa się, to jednak są elementy wyróżniające je na tle konkurencji. Jeżeli mamy wątpliwości co do zakresu, należy zapoznać się z OWU, które zawsze dostępne jest na odpowiedniej stronie internetowej.